Tyto webové stránky jsou jedním z výstupů projektu TAČR Hodnocení inovací realizovaného na Vysoké škole ekonomické v Praze. Projekt byl řešen v roce 2014, finální výstup projektu bude k dispozici na konci roku 2015.

Hlavní řešitel projektu pro rok 2014: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Hlavní řešitel projektu pro rok 2015: doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Cílem projektu je vyvinout metodiku pro hodnocení efektivnosti inovací pro podnikatelskou i neziskovou sféru, a to v návaznosti na monitoring odborné literatury a vlastní výzkum. Výstupem projektu bude metodika v textové podobě a v podobě online rozhraní. Zájem o aplikaci výsledků do praxe potvrdilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a sdružení Czech Top 100.

Prostřednictvím těchto webových stránek mají subjekty možnost vkládat podklady pro hodnocení inovací a získat vyhodnocení výsledků.

Vstoupit »
Logo VŠE Logo TAČR